zdrowia, pogody ducha, miłej rodzinnej atmosfery oraz inspiracji płynących z nauki o Zmartwychwstaniu Pańskim 

życzymy wszystkim Członkom, Sympatykom i Przyjaciołom

 

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia

Wielkanoc 2021 

Jak co roku, po okresie mrozów w winnicach odbywa się cięcie winorośli. Ma ono na celu zarówno zachowanie odpowiedniej formy krzewów, jak i pobudzenie ich do owocowania. W trakcie cięcia usuwa się pędy przemarznięte, a także redukuje owocujące, celem uzyskania odpowiednich plonów. W zależności od plenności odmiany na jednym krzewie pozostawia się 6-12 pąków. Uwzględniając powierzchnię zajmowaną przez jeden dojrzały rozwinięty krzew przyjmuje się, że powinien on dać ok. 2-4 kg...

 

Ponad 60 win zostało poddane ocenie technicznej, którą jak co roku pod koniec lutego zorganizowało nasze Stowarzyszenie.

Zachowując pełne standardy sanitarne, właściwe dla okresu zagrożenia epidemiologicznego, grupa winiarzy pod kierunkiem znakomitego enologa Piotra Stopczyńskiego dokonała oceny dostarczonych próbek. Z przyjemnością, ale i dumą należy stwierdzić, że poza kilkoma przypadkami wady korkowej, analizowane wina nie miały większych uchybień technicznych, w zaprezentowanej...

Taki pierwszy wniosek nasuwa się po wizycie grupy podkarpackich winiarzy w Winnicy Chodorowa - jednego z najbardziej znanych i uznanych polskich producentów win musujących. Liczna grupa podkarpackich winiarzy odwiedzających Chodorową, wzięła udział w szkoleniu, którego przedmiotem była produkcja win musujących w naszych warunkach. Wielu winiarzy z naszego regionu już wcześniej sygnalizowało zainteresowanie tym tematem, a kilka podkarpackich winnic ma w tej dziedzinie pierwsze doświadczenia. Z...

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym informację o odejściu naszego kolegi Mariusza Czajki.

W środowisku winiarskim Mariusz był ceniony za humor, koleżeństwo, ogromną wiedzę i gotowość pomagania każdemu, kto się do niego zwrócił. Wina z winnicy Vanellus od lat cieszą się uznaniem konsumentów i enologów, a zasługą jest tu w dużej mierze wiedza i osobowość właścicieli - którzy z artyzmem  tworzyli kolejne, coraz doskonalsze produkty. Mamy nadzieję, że mimo odejścia...

Back to top