Zarząd Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

Prezes – Andrzej Ligęzka, 604 964 863

Wiceprezes – Jarosław Reczek, 601 145 825

Skarbnik – Grzegorz Mierzejewski, 604 448 322

Sekretarz – Zuzanna Jurkiewicz, 692 828 372

Członek Zarządu – Jerzy Stecki, 695 775 124

Członek Zarządu – Dorota Mazurak, 608 204 711

Członek Zarządu – Wiesław Kujda,

Back to top