W imieniu SWP serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie.

Przedstawiam program szkolenia w dniu 14.11.2019 w PODR Boguchwała . Sala C
Godzina 16.00 zebranie członków SWP w celu omówienia istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego stowarzyszenia.
Szkolenie z enoturystyki oraz wad wina prowadzący dr inż. Katarzyna Korzeń, mgr Tatiana Mucha założycielki portalu Winnicomania i Polskiego Portalu Enoturystycznego

1. godz. 16.45 - 18.30
Enoturystyczna mapa Polski (regiony, imprezy i święta winiarskie, szlaki, gospodarstwa winiarskie, baza noclegowa) oraz enoturystyka od podstaw (dla początkujacych i bardziej doświadczonych gospodarstw winiarskich)

2. godz. 19.00 - 20.30
Praktyczna ocena wad win w oparciu o próbki wzorcowe.

Poniżej przedstawiam program zajęć dla winiarzy na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie Zalesiu, Budynek D 10, Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym w dniu 15.12.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00. „Warsztaty w zakresie oceny parametrów organoleptycznych oraz fizyko-chemicznych podkarpackich win"

Program:

1. godz. 9.00 - 9.45
Skojarzona fermentacja alkoholowa i jabłkowo mlekowa jako czynnik kształtujący jakość i stabilność mikrobiologiczną win gronowych wytwarzanych w chłodnych rejonach winiarskich.
Prowadzący: dr hab. Ireneusz Kapusta prof.UR

2. godz.10.00-12.00
Praktyczna ocena cech aromatycznych win pochodzących z podkarpackich winnic w oparciu o próbki wzorcowe.
Prowadzący: dr inż. Katarzyna Korzeń, mgr Tatiana Mucha

3. godz.12.00-14.00
Praktyczna ocena parametrów fizykochemicznych win przy współudziale uczestników warsztatów.
Prowadzący: mgr inż. Zuzanna Posadzka

W pierwszym dniu po szkoleniu przewidziany jest wieczór winiarski. Tradycyjnie prosimy o przywiezienie ze sobą wina oraz coś na przekąskę . Jeżeli ktoś posiada wino wadliwe ( utlenione, podejrzane zapachy itp.) również prosimy je zabrać. Koszt uczestnictwa w szkoleniu 20 zł od członków zrzeszonych , 40 zł od pozostałych osób.
Płatne na konto SWP

 

Konto : Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
14 9176 1019 2002 0015 7153 0001
Z dopiskiem Szkolenie Enologiczne

 

Kontakt do recepcji hotelu
nr tel. 178701555, 178714223

Back to top