Taki pierwszy wniosek nasuwa się po wizycie grupy podkarpackich winiarzy w Winnicy Chodorowa - jednego z najbardziej znanych i uznanych polskich producentów win musujących. Liczna grupa podkarpackich winiarzy odwiedzających Chodorową, wzięła udział w szkoleniu, którego przedmiotem była produkcja win musujących w naszych warunkach. Wielu winiarzy z naszego regionu już wcześniej sygnalizowało zainteresowanie tym tematem, a kilka podkarpackich winnic ma w tej dziedzinie pierwsze doświadczenia. Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość zdegustowania "efektów" tych działań.

Back to top