Członków naszego Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane zapraszamy na ocenę techniczną młodego wina.

Już tradycyjnie poprowadzi ją enolog Piotr Stopczyński

Należy zabrać ze sobą próbki win do oceny, maksymalnie 4 z jednej winnicy, po dwie butelki. Tradycyjnie na wieczór winiarski przekąski oraz inne frykasy również mile widziane.

Ocena odbędzie się w sobotę, 24 lutego 2024. Miejsce i godzina rozpoczęcia podane zostaną w późniejszym terminie.

Udział w ocenie jest płatny: 50 zł dla członków SWP...

Podsumowanie minionego roku i plany na 2024 będą tematem spotkania Członków naszego Stowarzyszenia w dniu 6 stycznia 2024 w PODR w Boguchwale.

Początek godz. 16.00.

Chcemy przede wszystkim skupić się na wnioskach oraz priorytetowych kierunkach aktywności w nowym roku, w tym związanych działaniami wizerunkowymi, opracowaniem oferty i wyborem imprez z udziałem podkarpackich winiarzy w 2024.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane na spotkanie szkoleniowe - "Ocena techniczna młodego wina". Szkolenie, tradycyjnie już poprowadzi enolog - Piotr Stopczyński oraz dziennikarz winiarski- Mariusz Kapczyński.

Prosimy o zabranie ze sobą próbek win do oceny technicznej przez Piotra oraz "perełek" do zaprezentowania i oceny przez Mariusza ( max 4 próbki ). Tradycyjnie na wieczór winiarski przekąski i inne frykasy również mile widziane...

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje 6 czerwca 2021 r. po raz pierwszy ,,Wiosenne targi innowacji”. Będzie to impreza zlokalizowana na terenie otwartym wokół budynków PODR przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale. Winiarze z Podkarpacia którzy zechcieliby wziąć udział nie ponoszą kosztów za stoisko . Wszystkie informacje na stronie PODR. Tam również do pobrania karta zgłoszeniowa oraz regulamin. Impreza jednodniowa. Chętni proszeni są o szybkie nadesłanie zgłoszeń .

Uchwałą z dnia 12.04.2021 Zarząd SWP zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w PODR w Boguchwale w dniu 09.05.2021 r, (niedziela) o godz. 9:30 w pierwszym terminie i o godz. 10:00 w drugim terminie.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zebranie odbędzie się w rygorze sanitarnym w sali A. Każdy kto nie może uczestniczyć w zebraniu może upoważnić inną osobę do jej reprezentacji (pełnomocnictwo pisemne).

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku...

Back to top